Biệt thự tân cổ điển

Biệt thự tân cổ điển – 58 Trần Cẩm – TP. Quảng Ngãi